Pers accreditatie

Journalisten en fotografen die een accreditatie wensen voor de World RX of Belgium moeten het accreditatieformulier invullen.

Let wel: enkel professionele journalisten en fotografen komen in aanmerking voor een persaccreditatie. We zullen u met een retourmail bevestigen of uw aanvraag geaccepteerd is.

De accreditatie aanvragen moeten ons bereikt hebben voor 19 april 2018 middernacht.

Raadpleeg de instructies van IMG voor u uw accreditatieaanvraag indient.

Commerciële fotografen

Fotografen of fotoagentschappen die hun foto’s van de World RX of Belgium verkopen aan teams, rijders of derden (met uitzondering van media) moeten zich er rekenschap van geven dat er kosten voor commerciële fotografie worden aangerekend.

Neem contact op met Nicci Packwood, verantwoordelijk voor de persrelaties van de World RX op nicci.packwood@mpacreative.com als u een aanvraag wil doen voor rechten op commerciële foto’s.

Videos

Het is strikt verboden om videobeelden te maken. Enkel televisieploegen van erkende en officieel geaccrediteerde nationale of regionale omroepen hebben toegang tot de zone van het rennerskwartier van de RX of Belgium voor het maken van videobeelden.

Accreditatie aanvraag

De accreditaties zijn nu afgesloten.